Juridiska områden

Vår advokatbyrå inriktar sin rådgivning och representation i rättsliga ärenden inom följande områden:

 • Familjerätt
  Det är inom familjerätten man reglerar familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter till varandra. De viktigaste kapitlen är äktenskapsbalken och föräldrabalken.
 • Arvs- och gåvorätt
  När en närstående avlider regleras fördelningen av dennes tillgångar via arvsrätten. Delar att beakta är bland annat den avlidnes testamente samt lagliga föreskrifter.
 • Entreprenadrätt
  Entreprenadrätten behandlar juridiska frågor kring utförandet av en entreprenad.
 • Skadeståndsrätt
  Denna del av lagstiftningen rör skadestånd – vem som har rätt till skadestånd och hur stort det ska vara.
 • Fastighetsrätt
  Inom fastighetsrätten regleras lagar kring fastigheter – bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser.
 • Köprätt
  När avtal och köp genomförs mellan en juridisk person och en privatperson, eller mellan två privatpersoner, bestäms aspekterna av köpet med hjälp av köprätten.
 • Andra civilrättsliga ärenden
  Många av de ärenden som vi arbetar med är civilrättsliga och erfarenhet finns av flera typer av fall inom civilrätten.

Ibland dyker det upp fall som verkar skrida över gränserna för de olika rättskapitlen, kanske kan fallet kategoriseras av flera olika rättsområden. En advokatbyrå måste då vara flexibel och erfarenhet är alltid tryggt. När lagar och regler uppdateras, vilket sker allt som oftast så har Sveriges advokater ett ansvar att uppfatta och förstå dessa.