Föreskrifter & etik

En bra advokat gör stor skillnad

Den som arbetar som advokat bär på mycket ansvar och vikten av att man tar detta på allvar är stor. En advokat företräder människor och företag, hjälper dem att förstå och tolka lagar, samt att hävda sin rätt i brottmål och tvister. En bra advokat kan göra stor skillnad!

Stort ansvar

Advokatens huvudansvar är att vara lojal mot sin klient. Oavsett vad advokaten har för egna känslor inför det fall denne tagit sig an så är advokatens uppgift alltid att främst skydda klientens intressen. Brister advokaten i denna uppgift kan konsekvenserna bli allvarliga – i värsta fall kan advokaten fråntas sin skyddade yrkestitel och uteslutas ur Advokatsamfundet – vilket är förödande för en verksam advokat. Det finns givetvis även andra disciplinära åtgärder och alla finns att läsa i Stadgar för Sveriges Advokatsamfund.

God advokatsed

Det är Advokatsamfundet som har preciserat de vägledande regler som gäller för vad man kallar God advokatsed. Även advokaternas Yrkesplikter är bestämda av Advokatsamfundet. I dessa stadgar kan man läsa om alla de förpliktelser svenska advokater har, samt om de bestämmelser som finns upprättade för att människor i Sverige ska ha tillgång till ett opartiskt rättssystem.