• Klubba

Advokat Halmstad

Välkommen!

Vår advokatbyrå är specialiserad inom ett flertal juridiska områden och driver sin advokatfirma i centrala Halmstad.
Hos oss har man kompetens med allt från familjerättsärenden till arvsrätt, hyresrätt och köprätt – med mera.

Kontakta mig

 

Vad gör en advokat?

En advokat arbetar med juridik, vilket i sin tur är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Som jurist kan man ha många olika positioner inom rättsväsendet och advokaten, vilket är en av de många olika befattningarna, är den person som råder och biträder klienter inför domstolar och diverse myndigheter.

En advokat kan ha olika ansvarsområden från land till land och i Sverige gäller endast svenska föreskrifter för yrkesrollen. För att få kalla sig advokat i Sverige ska man vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. Samfundet kan utesluta ledamöter om de anses missköta sitt ansvar och varje advokat uppmanas att följa Svenska advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Den som har ärenden i domstol har i Sverige ingen plikt att representeras, eller ens ta hjälp av, en advokat – med det är högst rekommenderat. Denna frihet att själv få välja sin företrädare – advokat eller ej – är en mycket gammal lagstiftning som dateras till år 1734.

Vi är anslutna till Sveriges advokatsamfund och har lång erfarenhet av juridisk representation inom ett flertal områden.

Hur väljer man sin advokat?

När man behöver juridisk hjälp och är i färd med att välja vilket ombud man vill anlita är frågorna många och valet kan ibland kännas svårt. För de flesta är behovet av en advokat något som kommer plötsligt och juridik är för många en tidigare outforskad värld.

Det är viktigt att den advokat man anlitar inger förtroende. Oavsett vilka diplom och vilken erfarenhet den advokat man först kontaktar faktiskt kan uppvisa så blir det svårt att samarbeta med en advokat som inte inger personligt förtroende. Advokaten måste kännas genuin och visa intresse för varje nytt fall denne tar sig an, annars blir samarbetet lätt bristfälligt.

Att välja en advokat som finns nära är viktigt för ett gott samarbete – även om man idag hjälps massor av snabb kommunikation via internet och telefoni etc. Bor man i Halmstad är det tryggast att hitta sin advokat här och hos oss finner du juridisk expertis inom många områden.

Vi samarbetar med Advokat Bengt Harling i MalmöAdvokaterna Nordquist & Ståhlnacke i Helsingborg & Advokatbyrån Mats Lind i Sölvesborg